Talojen katot

Asumishäiriöilmoitus

Asukkailla on oikeus ilmoittaa kaikista taloyhtiön järjestyssääntörikkomuksista taloyhtiön hallitukselle / isännöitsijälle.

Mahdollisia oikeudellisia toimenpiteitä varten tulee asumishäiriöiden laatu ja ajankohdat kirjata huolellisesti ylös. Lisäksi on hyvä, jos tapahtumille saadaan useampi vahvistaja / todistaja.

Kirjallinen ilmoitus tulee toimittaa isännöitsijälle. Tämän jälkeen hallitus käsittelee ja päättää toimenpiteistä.

Mikäli häiriöntuottaja jatkaa asumishäiriöitä annetusta kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, voi taloyhtiö ryhtyä ASOYL 8.2 § vaatimiin toimenpiteisiin.

Värimalleja pöydällä
Taloyhtiön nimi *
Huoneiston osoite *
Ilmoittajan nimi *
Ilmoittajan puhelinnumero
Ilmoittajan sähköpostiosoite
Ilmoitus häiriöstä *
Tietosuojahyväksyntä *

Hyväksyn, että tässä antamani tiedot tallennetaan RS Kiinteistöt ja Isännöinti Oy:n tietoihin.